Tänk på barnförsäkringen

De flesta föräldrar vet nog att det är viktigt att skaffa en bra barnförsäkring, och så fort de blir gravida sätter sig många par ned för att gå igenom olika försäkringsbolag och jämföra barnförsäkringar. Det allra bästa brukar vara att teckna en gravidförsäkring under gravidititen. Denna försäkring övergår sedan till en barnförsäkring när barnet har fötts.

Skidåkare i Alperna

Varför ska man då teckna en barnförsäkring?

En barnförsäkring ger ersättning när barnet insjuknar eller skadar sig. Ersättning kan utgå bl.a. i följande fall:

  • Om barnet får ett permanent, vanprydande ärr.
  • Om en förälder måste övernatta på sjukhus tillsammans med barnet.
  • Om en förälder måste stanna hemma en längre tid för att ta hand om barnet.
  • Om barnet blir invalid, d.v.s. får nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom eller skada, kan ersättning från barnförsäkringen betalas ut som kompenserar för detta.

De två sista punkterna är troligen de främsta skälen till att skaffa en barnförsäkring. Sannolikheten för att barnet ska få permanent nedsatt arbetsförmåga är kanske inte stora, men om så skulle ske kommer försäkringen att underlätta både barnets och föräldrarnas liv betydligt. Tänk också på att fler barn blir invalider till följd av sjukdom än p.g.a. olyckor.

Men även en olycka kan naturligtvis inträffa, till exempel under en skidresa. Det är alltid viktigt att ha koll på barnförsäkringen. Många föräldrar utgår exempelvis att gymnasieelever omfattas av skolans försäkring även på fritiden, men så är det inte alltid. I Sverige finns 50 kommuner som av ekonomiska skäl valt att endast låta försäkringen gälla under den tid ungdomarna är i skolan, skriver Västerviks tidning. För den som har sitt barn i gymnasiet i en sån kommun är det viktigt att komplettera försäkringen, om telningen exempelvis tycker om att åka off-pist på snowboard. Vissa försäkringsbolag kan även kräva ett speciellt extremsportstillägg.

Vissa försäkringsbolag har speciella regler gällande off pist-åkning, och det är bäst att kontrollera dessa i förväg. Om man kommer fram till att bolaget man har sin försäkring hos inte är fördelaktig bör man inte avbryta försäkringen hux flux. Säkrast är att först teckna en ny försäkring, som löper parallellt under några månader. Ofta krävs nämligen att man varit kund hos det nya bolaget i några månader innan ersättning kan betalas ut.